Tudomány-szervezési és Dokumentációs Osztály

A Tudomány-szervezési és Dokumentációs Osztály (TDO) széleskörű feladatokat lát el, amelyek érintik a képzés, a tudományos kapcsolatok, a könyvtári rendszer működtetése és kiadványok előállításának területeit.

A TDO támogatást nyújt a Képzési Osztály részére az oktatási segédanyagok biztosítása érdekében, illetve a távoktatásos segédanyagok létrehozását és működtetését is koordinálja. A megvalósítandó képzésakkreditáció érdekében az akkreditáló testület munkáját szervezi és segíti, biztosítja a működés feltételeit.

 A bírósági szervezet tudományos életének szervezése során osztályunk kapcsolatot tart különösen a hazai felsőoktatási intézmények jogi karaival, továbbképző intézeteivel és doktori iskoláival, illetve más jogászi hivatásrendek tudományos tevékenységet folytató testületeivel. Az OBH tervezett szakmai folyóiratának szerkesztési munkálatai ugyancsak az osztály feladatkörébe fognak tartozni, a bírák szakmai adatbázisának kezelésével együtt.

A könyvtári feladatok vonatkozásában a TDO saját jogi szakkönyvtárat működtet, illetve az egész bírósági rendszer szakmai-módszertani központjaként szolgál (a könyvtárunk és szolgáltatásaink bemutatása itt érhető el). A digitális nyomdában (részletes adatok itt) készülnek az oktatási segédanyagokon túl az OBH saját kiadványai, továbbá a bíróságok által kiadni kívánt szakmai anyagok, emlékkönyvek, egyéb dokumentumok.