Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály

A Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály:

a) koordinálja a MIA tudományszervezési munkáját,

b) a tudományszervezési feladatok ellátása érdekében kapcsolatot tart az egyetemek jogi karaival, doktori iskoláival és továbbképző intézeteivel,

c) ellátja az OBH szakmai folyóiratának szerkesztésével kapcsolatos feladatokat,

d) az egységes integrált könyvtári rendszer keretében működteti a bíróságok központi könyvtárát, és koordinálja a bírósági könyvtárak együttműködését,

e) kidolgozza és ellátja a bírósági könyvtárosok továbbképzési feladatait,

f) hazai és nemzetközi szakirodalmi információs szolgáltatást nyújt a bíróságok részére, szerkeszti és közzéteszi a Bírósági Könyvtári Szakirodalmi Ajánlót a bírósági központi intranetes oldalon,

g) közreműködik a nyomtatott és digitális oktatási segédanyagok, kézikönyvek összeállításában,

h) működteti az e-learning keretrendszert,

i) ellátja a tudományos pályázatok meghirdetésével és lebonyolításával járó feladatokat,

j) ellátja a tudományos kutatások engedélyezésének előkészítésével és a koordinálásával járó feladatokat,

k) közreműködik a Corvina Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer alkalmazásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

l) részt vesz a bírósági intézmények közös dokumentum-beszerzési programjában,

m) közreműködik a bírósági digitális tudástár kialakításában és működtetésében,

n) részt vesz országos könyvtárszakmai hálózatokban.

 

A könyvtári feladatok vonatkozásában a TDO saját jogi szakkönyvtárat működtet, illetve az egész bírósági rendszer szakmai-módszertani központjaként szolgál (a könyvtárunk és szolgáltatásaink bemutatása itt érhető el).