2015. június

Szakirodalmi újdonságok 2015. június

Tartalomjegyzék

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

Bírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzékei

Könyvkereskedelmi újdonságok

 Új könyvek a bírósági könyvtárakban

Bölcseletek, vallások, jogi alapértékek / Ádám Antal. – Pécs: PTE ÁJK, 2015. - 402 p. – ISBN 978-963-642-705-4 — Lelőhelyinformáció

A büntetőeljárás segédtudományai: kézikönyv gyakorló jogászok számára a különleges szakértelmet igénylő szakkérdésekben való jártasság megszerzéséhez / Tóth Éva, Belovics Ervin. – Budapest: Pázmány Press, 2015 — Lelőhelyinformáció

Az európai adatvédelmi jog megújítása / Szőke Gergely László. - Budapest: HVG-ORAC, 2015. - 187 p. – ISBN 978-963-258-262-7 — Lelőhelyinformáció

A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái / Mészáros Ádám. – Budapest: OKRI, 2015. - 218 p. – ISBN 978-963-89468-8-1 — Lelőhelyinformáció

Kúria évkönyv: 2014 / fel. szerk. Kende Katalin. – Budapest: Semmelweis, 2015 — Lelőhelyinformáció

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére, 2013 / [Darák Péter]. – Budapest: Semmelweis K., 2013. - 64 p — Lelőhelyinformáció

Pusztai László emlékére / szerk. Bárd Petra, Hack Péter, Holé Katalin. – Budapest: P-T Műhely, 2015. - 342 p. – ISBN 978-963-89468-4-3 — Lelőhelyinformáció

A toleráns társadalom / Lee C. Bollinger. - Budapest: CompLex, cop.2014. - 396 p. – ISBN 978-963-295-445-5 — Lelőhelyinformáció

Új gazdasági büntetőeljárás [egyetemi jegyzet a gazdasági büntetőjogi szakjogász képzés hallgatói számára] / Herke Csongor, Hengl Melinda. – Pécs: PTE ÁJK, 2014. - 99 p. — Lelőhelyinformáció

Ius est ars: ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Nochta Tibor, Monori Gábor. – Pécs: PTE ÁJK, 2015. - 567 p. – ISBN 978-963-642-720-7 — Lelőhelyinformáció

Vissza a TartalomjegyzékhezBírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzéke

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 63. évf. (2015) 5. szám

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 25. évf. (2015) 5. és 6. szám

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015), 6. szám

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 6. évf. (2015), 6. szám

Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. — 7. évf. (2015), 1. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015) 6. szám

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. — 62. évf. , 3. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 5. szám

Ügyvédvilág ISSN 1789-2430. — 9. évf., 5. szám


Belügyi szemle ISSN 1789-468963. évf. (2015) 5. számLelőhelyinformáció

A rendőrségi tevékenységirányítás fejlesztésének lehetőségei / Bozsó Zoltán. — p. 33-60.

A gyülekezési jog hatása a rendőri intézkedésekre, a változtatások indokai / Merkl Zoltán. — p. 61-73.

A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés eszközrendszere / Tilki Katalin. — p. 74-91.

Új politikák a drogjelenség kezelésében, kitekintéssel az alkoholra / Sivadó Máté. — p. 92-101.

A kriminalisztikai szagazonosítás szerepe a büntetőeljárásban / Kovács Norbert Antal. — p. 102-127.

Vissza a kiadványok listájához

 

Céghírnök ISSN 1215-178525. évf. (2015) 5. számLelőhelyinformáció

Változások az elévülés szabályaiban / Kovács László. — p. 3-7.

Cégeljárás a kereskedelmi törvény hatálya alatt I. / Horváth László. — p. 9-11.

A kógencia és a diszpozitivitás a Ptk. társasági jogi szabályaiban II. / Ferenczy Tamás. — p. 11-14.

Vissza a kiadványok listájához

 

Céghírnök ISSN 1215-178525. évf. (2015) 6. számLelőhelyinformáció

A kógencia és a diszpozivitás a Ptk. társasági jogi szabályaiban III. / Ferenczy Tamás. — p. 3-6.

A felszámolási eljárás és a mérleg / Prekáczka Judit. — p. 6-9.

Cégeljárás a kereskedelmi törvény hatálya alatt II. / Horváth László. — p. 9-12.

A jogerősen elítélt vezető tisztségviselők és cégének sorsa I. / Molnos Dániel, Szabó Imre Gergely. — p. 12-14.

Vissza a kiadványok listájához

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-246423. évf. (2015), 6. számLelőhelyinformáció

A zálogházi ügylet / Gárdos István. — p. 3-7.

A cégjog fejlesztéséről / Sárközy Tamás. — p. 8-14.

A tagsági és részvényesi jogviszony keletkezéséről / Pintér Attila. — p. 14-18.

Anomáliák a versenytilalmi megállapodás jogi természete körül / Prugberger Tamás - Zaccarai Márton Leó. — p. 18-21.

Sportközvetítési jogok értékesíthetősége az Európai Unió Bírósága ítéletének tükrében / Hajdú Gergely. — p. 21-24.

Az árfolyamváltozás és az időmúlás hatása a megtérítési igényre / Szakál Róbert. — p. 24-25.

Vissza a kiadványok listájához

 

HR & Munkajog ISSN 2063-71016. évf. (2015), 6. számLelőhelyinformáció

Jogszabályváltozások / Raffay Bálint. — p. 2-3.

Szakértő válaszol / Kártyás Gábor. — p. 4-5.

A prémium jogi természetének alapkérdései a Kúria újabb keletű gyakorlatában - 1. rész / Zaccaria Márton Leó. — p. 6-9.

Túlórás távollétek / Takács Gábor. — p. 10-14.

Így írnék én... : javaslatok a Munka Törvénykönyve egyes szabályai módosítására 3. rész / Horváth István. — p. 14-18.

A háromoldalú munkaviszonyok felelősségi kérdései / Hoffmann Gábor Csaba. — p. 18-21.

Kúriai döntések / Tálné Molnár Erika. — p. 22-25.

Közszolgálati jogviszonnyal összefüggő törvénymódosítások aktualitásai / Kiss Anikó, Rácz Anita. — p. 26-29.

Diákok nemzetközi munkavállalása / Mészáros Etelka. — p. 30-34.

Munkajogi képzés, megéri? — p. 35-36.

Speciális személyügyi szituációk és megoldási javaslatok kritikus helyzetekre / Rácz Anita. — p. 37-39.

A biztosítás szünetelésének hatása a munkavállaló társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságára / Homicskó Árpád Olivér. — p. 40-42.

Vissza a kiadványok listájához

 

Jog, állam, politika ISSN 2060-45807. évf. (2015) 1. számLelőhelyinformáció

A gazdasági alkotmányosság új fejezete Magyarországon? : az Alkotmánybíróság a korábbi alkotmányos alapelvek fogságában / Cserny Ákos, Téglási András. — p. 7-25.

A kincstalálásra vonatkozó szabályozás fejlődése a római császárok rendeleteinek tükrében / Siklósi Iván. — p. 27-37.

Az Európai Unió politikája, jogalkotása és ítélkezési gyakorlata a családi kötelezettséggel bíró munkavállalók jogvédelmével kapcsolatosan : 1. [rész] / Göndör Éva. — p. 39-58.

A hozzáadottérték-adó európai kihívásai és fejlődése / Szlifka Gábor. — p. 59-78.

Géntechnológia szociológiai megközelítésben / Szár Gyula Gergely. — p. 79-93.

A karintiai szlovének és a helységnévtáblák / Győri Szabó Róbert. — p. 95-121.

A család és Uitz Béla művészetének korai szakasza (1916-1922) / Szegedi András / Szerző. — p. 123-128.

Vissza a kiadványok listájához

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-716670. évf. (2015) 6. számLelőhelyinformáció

Kodifikátori gondolatok az új Btk. Különös Részéről de lege lata és de lega ferenda / Miskolczi Barna. — p. 281-291.

Egy nemzetközi magánjogi törvény megalkotásának néhány elvi kérdéséről / Vékás Lajos. — p. 295-299.

A felekezeti diszkrimináció alkotmányos tilalma – komparatív megjegyzések az egyházak államilag elismert státuszához / Szuromi Szabolcs. — p. 300-307.

A személyi szabadság védelme az Európai Unióban / Kupecki Nóra. — p. 308-317.

A francia konstitucionalizmus archeológiája / Szigeti Péter. — p. 318-321.

Új monográfia az uniós hűség elvéről / Varjú Márton. — p. 322-324.

Vissza a kiadványok listájához

 

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-788362. évf. , 3. szám

 

A közjegyzőnél letett végrendelet jogintézménye és a házastársak ugyanazon okiratba foglalt közös végrendelete a közjegyzői végrendeleti letéti szabályozás tükrében / Szente Szabolcs. — p. 5-21.

Közjegyzőség, közjegyző okirat Svájcban - különösen Vaud kantonban / Földi Ágnes Fanni. — p. 22-33.

Az Európai Bíróság közjegyzői tevékenység tárgyában kelt ítéletének rövid összefoglalása. — p. 34-40.

Az új Brüsszel I. rendelet vizsgálata a határon átnyúló hatékonyabb jogérvényesítés megvalósulása tükrében / Csonka Péter. — p. 41-58.

A házastárs öröklési jogi helyzete az új Polgári Törvénykönyvben / Visegrádi Ágnes. — p. 59-69.

Vissza a kiadványok listájához

 

Kúriai döntések : bírósági határozatok ISSN 2063-976763. évf. (2015) 5. szám

 

A perköltség fogalma és a perköltség-viselési szabályok a polgári perben / Simon Károly László. — p. 539-544.

Vissza a kiadványok listájához

 

Magyar jog ISSN 0025-014762. évf. (2015) 5. számLelőhelyinformáció

A fogyasztók védelme és az új Ptk. / Hámori Antal. — p. 257-273.

Kártérítés fedezeti szerződés alapján / Boronkay Miklós. — p. 274-282.

„Legal capacity”, „mental capacity”: a paternalista szemlélet kritikája és az érem másik oldala / Pánczél Tímea Piroska. — p. 283-288.

Gondolatok az előzetes letartóztatás hazai gyakorlatát ért kritikák kapcsán / Matusik Tamás. — p. 289-293.

Új környezetvédelmi büntetőjog / Julesz Máté. — p. 295-305.

A hagyaték átadására irányuló eljárás Ausztriában / Suri Noémi. — p. 306-311.

A Jó, a Rossz, és a Csúf, avagy az Ügyész, a Korrupció elleni küzdelem és a Be. / Ibolya Tibor. — p. 312-315.

Sárközy Tamás: Kétharmados túlzáskormányzás : vonzások és választások a kormányzásról / Ferenczy Endre. — p. 316-317.

Téglási András: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme / Sándor István. — p. 318-320.

Vissza a kiadványok listájához

 

Ügyvédvilág ISSN 1789-24309. évf., 5. számLelőhelyinformáció

Faültetés névre szólóan / Kulcsár Anna. — p. 4-6.

Szakmai beszámoló az I. Wolters Kluwer Jogi Konferenciáról. — p. 8-9.

Fogyasztóvédelem, avagy a jogállamból kihullott polgár / Kiss Anna. — p. 10-11.

Jotoki. Megéri? . — p. 12-13.

Jogászolimpia Washingtonban / Krausz Viktória. — p. 14-15.

Liechtenstein, egy tradícionális pénzügyi központ Európa szívében. — p. 16.

Itt az egyszerű és maximálisan megbízható új Munkajogi Navigátor!. — p. 17.

Jogorvoslat a közbeszerzési eljárásban / Dénesné Orcsik Judit. — p. 18-19.

A tömeges perléssel kapcsolatos jogalkotási dilemmák / Udvary Sándor. — p. 20-23.

Az új Be. szabályozási elvei (1) / Miskolczi Barna. — p. 24-27.

A gondatlanság gondos bírája / Kálmán Attila. — p. 28-30.

Vissza a kiadványok listájához

 

Vissza a TartalomjegyzékhezKönyvkereskedelmi újdonságok

 

Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjogtudományban / Nagy Ferenc. - Akadémiai Kiadó, 2014

Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? / Czenczer Orsolya. - NKE Szolgáltató Kft., 2014

Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922) / Patyi András. - NKE Szolgáltató Kft., 2015

Közszolgálati jog / Szerk. György István, Hazafi Zoltán. - NKE Szolgáltató Kft., 2015

Az információs társadalom kihívásai és a közigazgatás reakciói / Veszprémi Bernadett. - Dupress, 2015

Az ember mint jogalany : A 2013. évi V. törvény alapján : Az új Polgári Törvénykönyv rövid magyarázata / Navratyil Zoltán. - Menedzser Praxis Szakkiadó, 2015

Vissza a Tartalomjegyzékhez

 A válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Gerencsér Judit, Kúria
Harangi Márta, Szegedi Ítélőtábla
Hiros Csabáné, Fővárosi Törvényszék
Kovácsné Garamszegi Marianna, Fővárosi Törvényszék
Pataki Gábor, OBH MIA
Sándor Viktória, Győri törvényszék
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék

Szerkesztette: Pataki Gábor ( OBH MIA TDO)