Beköszöntő

Üdvözöljük a Magyar Igazságügyi Akadémia Honlapján!

 

Ahhoz, hogy a bírók az igazságszolgáltatási tevékenység ellátását mint alkotmányos feladatukat teljesíteni tudják, a bíróságokon az igazgatási tevékenység magas fokú szervezettsége mellett folyamatos képzésre van szükség.

Az ítélkezés magas színvonala csak magas szintű képzéssel biztosítható, amely a bírókon kívül a bírósági fogalmazókat, bírósági titkárokat és a nem jogász végzettségű igazságügyi alkalmazottakat is célozza. Az igazságszolgáltatásban dolgozó több mint 11.000 fő képzését nemcsak központilag kell ellátni, hanem részben a törvényszékeken helyi szinten, az ítélőtáblákon pedig regionális szinten kell összehangolni az oktatásokat.

Az élethosszig tartó tanulásnak a bírók esetében kiemelt szerepe van: ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés és a jogalkalmazás új kihívásainak, hatékonyan és időszerűen ítélkezhessenek, sikeres bírói életpályát valósíthassanak meg, szükség van jogi-szakmai, nyelvi és egyéb, a munkájukhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő képzésekre. A tanulási folyamat a bíróvá válást megelőző fogalmazó és titkári előmeneteli rendszerhez kapcsolódó kötelező oktatásokat, tanulóköröket is magában foglalja, valamint a határozott időre kinevezett bírák kezdeti nehézségeit kiküszöbölni hivatott, egymásra épülő modulokat, majd a határozatlan időre kinevezett bírák esetén a bírói tudás fejlesztése annak célja.

A MIA a központi képzések központi helyszínéül szolgál. A központi képzések helyi/regionális megszervezése mellett a bíróságok továbbra is megtartják saját helyi képzéseiket, mindezek tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása érdekében újabb infrastrukturális fejlesztések indultak el.

A 2015. őszén befejezett funkcionális átalakítások révén olyan korszerű képzési és konferencia centrum fogadja az igazságszolgáltatásban dolgozó munkatársakat és a külföldi vendégeket, amely a kor követelményeihez igazodó magas színvonalú szolgáltatásokkal segíti a szakmai munkát.

 

 

Elérhetőség: 

Magyar Igazságügyi Akadémia

1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.  

 Tel.: +36-1/487-6700