Beköszöntő

Üdvözöljük a Magyar Igazságügyi Akadémia Honlapján!

Ahhoz, hogy a bírók az igazságszolgáltatási tevékenység ellátását mint alkotmányos feladatukat teljesíteni tudják, a bíróságokon az igazgatási tevékenység magas fokú szervezettsége mellett folyamatos képzésre van szükség.

Az ítélkezés magas színvonala csak magas szintű képzéssel biztosítható, amely a bírókon kívül a bírósági fogalmazókat, bírósági titkárokat és a nem jogász végzettségű igazságügyi alkalmazottakat is célozza. Az igazságszolgáltatásban dolgozó több mint 11.000 fő képzését nemcsak központilag kell ellátni, hanem részben a törvényszékeken helyi szinten, részben pedig az ítélőtáblákon regionális szinten kell összehangolni az oktatásokat.

A bírók esetében az élethosszig tartó tanulásnak kiemelt szerepe van. Ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés és a jogalkalmazás új kihívásainak, hogy hatékonyan és időszerűen ítélkezhessenek és sikeres bírói életpályát valósíthassanak meg, szükségük van jogi-szakmai, nyelvi és egyéb, a munkájukhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő képzésekre. A tanulási folyamat a bíróvá válást megelőző fogalmazó és titkári előmeneteli rendszerhez kapcsolódó kötelező oktatásokat, tanulóköröket is magában foglalja. A következő szintet a határozott időre kinevezett bírák kezdeti nehézségeit kiküszöbölni hivatott, egymásra épülő modulok jelentik, végül a határozatlan időre kinevezett bírák esetén a bírói tudás fejlesztése a cél.

A Magyar Igazságügyi Akadémia a központi képzések központi helyszínéül szolgál. A központi képzések helyi/regionális megszervezése mellett a bíróságok továbbra is megtartják saját helyi képzéseiket, mindezek tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása érdekében újabb infrastrukturális fejlesztések indultak el.

A 2015. őszén befejezett funkcionális átalakítások révén olyan korszerű képzési és konferencia centrum fogadja az igazságszolgáltatásban dolgozó munkatársakat és a külföldi vendégeket, amely a kor követelményeihez igazodó magas színvonalú szolgáltatásokkal segíti a szakmai munkát.