Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya:

a) szervezi és koordinálja a bíróságok és az OBH nemzetközi kapcsolatait;

b) előkészíti az OBH elnökének és elnökhelyettesének hivatalos külföldi útjait és a hozzá érkező külföldi vendégek programjait;

c) támogatást nyújt az OBT elnöke és tagjai hivatalos külföldi útjainak előkészítéséhez;

d) segíti az OBH kapcsolatépítését a külországi partnerekkel, továbbá a Budapestre akkreditált diplomáciai képviseletekkel és nemzetközi szervezetekkel;

e) koordinálja a nemzetközi rendezvények, konferenciák megszervezését és lebonyolítását;

f) kapcsolatot tart a partnerországok bírósági igazgatási szerveivel és nemzetközi szervezetekkel;

g) koordinálja az OBH és a bíróságok szakértőinek részvételét az európai uniós munkabizottságok munkájában;

h) koordinálja az OBH által kiírt nemzetközi ösztöndíjprogramokat;

i) segíti az európai jogi szaktanácsadók koordinátorának munkáját;

j) minden év október 31. napjáig elkészíti a következő év nemzetközi stratégiáját;

k) a nemzetközi képzésekkel kapcsolatban:

ka) ellátja a nemzetközi képzési programok és ösztöndíjak meghirdetésével és szervezésével kapcsolatos feladatokat; ennek keretében összehangolja a magyar bírói kar és az európai uniós tagállamok képzési, továbbképzési feladatait, meghirdeti és összegzi a hazai igényeket, gondoskodik azok végrehajtásáról,

kb) közreműködik a nemzetközi forrásból támogatott képzési projektek bírósági végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában és koordinálásában,

kc) összegyűjti, rendszerezi, nyilvántartja, és hasznosítja az utazások és a fogadások tapasztalatait,

kd) intézi a bíróságok munkájához szükséges külföldi dokumentációk, írásos információk beszerzését.